Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

Επισυνάπτουμε πρόσκληση για διημερίδα με τίτλο "Η ελληνική γλώσσα στην προφορική επικοινωνία", που διοργανώνει το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

Dear Colleagues,

Please find attached the Call for Papers regarding the two-day Symposium on ‘Greek language and spoken communication’, organized by the Institute of Modern Greek Studies.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.pdf

Call for papers.pdf