Σας προσκαλούμε στην τρίτη διάλεξη της σειράς των μεταπτυχιακών σεμιναρίων της Διδακτικής της Γλώσσας, που διοργανώνει το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, την Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, στις 19:30, στην αίθουσα ΕΒ 107. Η ομιλήτρια, Μαίρη Χαραλάμπους, θα παρουσιάσει τη διατριβή της με τίτλο: «Πολυτροπικότητα: Ο ρόλος των εικόνων στα διδακτικά εγχειρίδια και στο υλικό για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στο δημοτικό σχολείο».

`Ολες και όλοι ευπρόσδεκτες/οι!

Από την οργανωτική ομάδα

Πρόγραμμα_Μτπτχ Σεμινάρια_Εαρινό 2014.pdf

Handout_Μαίρη Χαραλάμπους_20 Μαρτίου 2014.pdf