Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Αγορά Υπηρεσιών από τέσσερεις (4) ενδιαφερόμενους ερευνητές, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος για την καταγραφή, διάσωση και αναβίωση της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής Γλώσσας (ΚΜΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους (Παράρτημα A‐ Έντυπο 1) μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Β 5.2.3, σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:00 π.μ., προσωπικά ή δια αντιπροσώπου, στο Γραφείο της Διευθύντριας Μέσης Εκπαίδευσης, 4ος όροφος, Αρ. Γρ. 401, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, τηλ. 22‐800631. Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται είτε μέσω τηλεομοιότυπου είτε ταχυδρομικώς δε θα γίνονται αποδεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισύναψη.
ME_10-13_Eggrafa_Diagonismou.pdf