Πρόσκληση στην παρουσίαση “Εξέταση της πατρότητας γραπτών μηνυμάτων SMS”

Ομιλητής: Ανδρέας Ανδρέου

Μεταπτυχιακός Φοιτητής Δικαστικής Γλωσσολογίας

Πανεπιστήμιο Aston, Ηνωμένο Βασίλειο

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012, 6:00 μμ.

Πανεπιστήμιο Κύπρου (Καλλιπόλεως)

Αίθουσα Α019

Περίληψη

“Εξέταση της πατρότητας γραπτών μηνυμάτων SMS”

Η παρουσίαση αυτή, η οποία στηρίζεται στην εξέταση 240 γραπτών μηνυμάτων SMS τα οποία γράφτηκαν σε μορφή Greeklish  από 24 Κύπριους συμμετέχοντες, έχει δύο στόχους: (α) να εξετάσει τη συστηματικότητα στην αναπαράσταση της Ελληνικής μέσω του Λατινικού αλφαβήτου και (β) να εξετάσει κατά πόσον τα Greeklish μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτες ανάλυσης πατρότητας οι οποίοι μπορούν να διαφοροποιήσουν το στιλιστικό χαρακτήρα των συγγραφέων. Αναλυτικότερα, από την εξέταση αυτή προκύπτει ότι μολονότι τα Greeklish είναι μία μη τυποποιημένη μορφή αναπαράστασης της Ελληνικής, οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό συστηματικότητας στον τρόπο με τον οποίο αναπαριστούν τα Ελληνικά γραφήματα και δίγραφα φωνήεντα. Καταληκτικά, ο εντοπισμός των χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν το στιλιστικό χαρακτήρα των συμμετεχόντων μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα Greeklish ως δείκτες ανάλυσης της πατρότητας γραπτών μηνυμάτων SMS.