Το γλωσσικό τοπίο στην Κύπρο: σύγχρονες κοινωνιογλωσσικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις

The linguistic landascape of Cyprus: Current Sociolinguistic and Educational Perspectives

Μετά τη σύσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, η εμπει­ρική έρευνα για τη σχέση γλώσσας και κοινωνίας αποτέλεσε αιτία σοβαρών προβληματισμών, αλλά και συγκρούσεων. Αναπτύχθηκε έντονος γλωσσικός και πολιτικός διάλογος, στον οποίο η γλώσσα υπήρξε το θεματικό επίκε­ντρο. Ιδιαίτερα μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου, αυτή η συζήτηση έγινε αφορμή για σημαντικές επιστημονικές μελέτες. Μέχρι σήμερα, τα θέματα που αφορούν στο γλωσσικό τοπίο στην Κύπρο και, συγκεκριμένα, οι σχέσεις κοινωνίας και γλώσσας, έχουν ωριμάσει σε τέτοιον βαθμό, ώστε η έρευνα να μπορεί πλέον να θεωρηθεί ότι καλύπτει τις περισσότερες κοινωνιογλωσσολογικές περιοχές και ότι επιτρέπει τη διατύπωση εμπεριστατωμένων και αξιόπιστων περιγραφών. Το βιβλίο αυτό αναδεικνύει την κοινωνική διάσταση της Κυπριακής Ελληνικής, δηλαδή της διαλέκτου που μιλιέται στην Κύπρο, αλλά και σε περιοχές εκτός αυτής, όπου κατοικούν απόδημοι Κύπριοι. Οι μελέτες που περιέχει στηρίζονται σε σύγχρονες τάσεις της κοινωνιογλωσσολογίας και της παιδαγωγικής, και αναπτύσσουν θεωρητικούς προβληματισμούς για τις επιπτώσεις της διαλέκτου στην κυπριακή κοινωνία και εκπαίδευση, αλλά και στα ΜΜΕ της χώρας. Επιπλέον, με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθοδολογιών, παρέχονται επιστημονικά συμπεράσματα που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται η διάλεκτος στην ελληνική και κυπριακή κοινωνία και εκπαίδευση.

Βιογραφικά στοιχεία

Ο καθηγητής Ανδρέας Παπαπαύλου γεν­νήθηκε στη Λάπηθο το 1948, είναι παντρεμένος με τη Λήδα-Μαρία Ζαμπράνα και έχει δύο παιδιά, τη Χριστίνα και τον Μιχάλη. Συμπλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο Kean University of New Jersey στις ΗΠΑ (ΒΑ στην Αγγλική Φιλολογία και την Ψυχολογία, 1974) και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο University of Rochester (MA στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και PhD στην Ψυχογλωσσολογία, 1978). Έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια του εξωτερικού και από το 1991 εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου και κατέχει τη θέση καθηγητή Ψυχογλωσσολογίας. Υπηρέτησε δύο θητείες ως πρόεδρος του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών, είναι κοσμήτορας της Σχολής Ανθρω­πιστικών Επιστημών και μέλος της συγκλή­του του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι δημοσιεύσεις του εμφανίζονται σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά (refereed journals) και τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στους ακόλουθους τομείς: φωνητική παραγωγή και αντίληψη λόγου, γλωσσικές στάσεις, γλωσ­σική κατάκτηση, κοινωνιογλωσσικές επιπτώσεις του λεξικού δανεισμού, ψυχογλωσσολογικές πτυχές της διγλωσσίας, διδιαλεκτισμός και δίγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα των Εκδόσεων Καστανιώτη.